Friday, September 28, 2018

Lagfel – Varför lag misslyckas och hur man kan övervinna det

Trots organisationens bästa avsikter, liksom de bästa ansträngningar som lagmedlemmarna ställer, misslyckas teamen fortfarande. Lagfel kan bero på olika orsaker.
Det är mycket viktigt att förstå och analysera dessa skäl. Detta beror på att misslyckandet av ett team påverkar de anställdas moral, förutom att organisationen påverkas ekonomiskt också. Organisationen måste eliminera så många anledningar som möjligt för att säkerställa lagets framgång.

http://www.teambuildingistockholm.se/  
Dessa skäl kan vidare indelas i i stort sett fem kategorier:
 • Miljökonsekvenser
  § mål
  § Roller
  § Processer
  § Förhållanden
 1. Miljöpåverkan:
 • Teammedlemmarna kan placeras på olika platser vilket gör det svårt för dem att träffas ofta. Därför måste en lösning lösas för att lösa problemet. Kommunikation är avgörande för att något lag ska fungera bra. Fysiska avstånd kan alltid övervinnas med hjälp av teknik.
 • Laget har inte tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt arbete. Du kan inte förvänta dig en anställd att arbeta med sina händer bundna, kan du?
 • Teaminsatser kan erkännas. Detta är ett viktigt mänskligt drag. Värdering är en stor moralförstärkare för alla anställda.
 • Brist på erkännande av organisationen eller dess ledare om existensen av ett lag kan också leda ett lag till dess misslyckande.
 1. Mål:
 • Inget deltagande från medlemmar i att ställa in mål. Detta tar bort ägandet från laget. Det minskar gruppmedlemmarnas engagemang.
 • Teamet är inte klart om målen. Kommunikation är avgörande, oavsett om det är ett lag eller en organisation.
 • Målen kommuniceras inte effektivt. Alla gör sin egen sak utan att uppmärksamma lagsmål. Att arbeta i silor leder till dubbelarbete och förstör organisationskulturen.
 1. Roller:
 • Ledamöternas ansvar är dåligt definierade. Detta leder till tvetydighet samt brist på engagemang.
 • Ingen tydlig ledare identifierad. Ledarskap är viktigt för alla lag. En bra ledare skisserar strategin och kartlägger vägen för att nå målet.
 • Det finns pengar som går ut på ansvar, vilket visar brist på engagemang.
 • Medlemmarna hänger sig i kraftspel för myndighet och kontroll. Detta är ett problem med attityder som måste hanteras i enlighet med ledaren och organisationen. Medlemmar vägrar att erkänna deras ömsesidiga beroende och agera som om de var oberoende. Detta leder till att teamet misslyckas.
 1. Processer:
 • Brist på processer gör beslut alltid en krissituation. Ett fall där beslutsfattandet domineras av en person leder till dåligt engagemang från laget
  § Kommunikationer är ett sätt: topp ner och kanaliseras genom ledaren. Detta är inte funktionen hos ett lag. Försumliga punkter diskuteras kontinuerligt. Detta leder till slöseri med tid såväl som energi.
 • Möten är oproduktiva med de problem som inte uppnås innebär att dålig planering har gjorts. Möten täcker trivia mot betydande problem, eftersom sättet att uppnå mål är oklart.
 • Om åtgärder vidtas utan planering kommer laget att misslyckas.
 1. Förhållanden:
 • Medlemmarna är ovilliga att identifieras med laget. Det finns förtäckt konflikt mellan lagmedlemmarna och svåra personalkonflikter. Förhållandena är konkurrenskraftiga.
  De flesta av problemen som nämns ovan kan lösas. Allt som krävs är planering, processer och prestationsbedömning, som kommer att beskrivas i detalj i en annan artikel. Lag är viktiga för någon organisation. Deras misslyckande leder till att organisationen i sin helhet misslyckas.

No comments:

Post a Comment